105) رفت وآمد فامیلی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


خوشبختانه امروز تعطیل بود. دیشب خانه خاله ماندیم. البته خاله مهمانی تولد دعوت بود و مجبور شدیم کمی منتظرش بمانیم. اما خوش گذشت. مادرم کمی با بدون برنامه بودن مشکل دارد. برای هر کاری دوست دارد از قبل برنامه ریزی کند.

شاید کمی رفت و آمد با فامیل بد نباشد. ولی بدی اش این است که از همه چیز زندگی آدم می خواهند سر در بیاورند. من هم حوصله توضیح دادن را ندارم. اهل دروغ و پنهان کاری هم نیستم. واقعا نمی دانم این اطلاعات خصوصی و شخصی به چه کار ایشان می آید؟

شاید برای جمعه آینده یک برنامه بگذارم و بروم دنبل خاله و با یکی از دخترخاله ها برویم پارک پیتگر. من از این پارک از کودکی خاطرات خوبی دارم.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها